Plavecká štafeta 2017

Dňa 15. novembra 2017 sa naši žiaci zúčastnili plaveckej štafety miest.
V počte zapojených žiakov 220 sme boli najpočetnejšou školou. Žiaci a žiačky boli prihlásení na vzdialenosť 25, 50 a 100 metrov.
Celkovo sme zaplávali 16 200 metrov a obhájili sme minuloročné prvenstvo.