Po stopách našich predkov - exkurzia

Žiaci 6. ročníka sa  11. mája 2017  vybrali spoznávať históriu  do Archeologického múzea  Veľkej Moravy v Bojnej. Po zaujímavom výklade a zoznámení sa s archeologickými artefaktmi smerovali ich kroky na  Valy - bojnianske hradisko, odkiaľ všetky zaujímavé  nálezy pochádzajú. Tu si prezreli obydlia  Slovanov - polozemnice, hlinenú pec . Do školy sa vrátili    obohatení o nové poznatky.