Školské kolo olympiády v anglickom jazyku 2017

Dňa 20.11.2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
V kategórii 1A súťažilo 6 žiakov 6. a 7. ročníka a v kategórii 1B súťažilo 7 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci súťažili v písomnej a ústnej časti. V písomnej časti sa potrápili so slovnou zásobou, gramatikou, počúvaním a čítaním s porozumením. V ústnej časti robili rozhovor a tvorili príbeh podľa obrázku.

V kategórii 1A:
1. miesto - Juraj Kmeť (6.C)
2. miesto - Martin Rubal (7.A)
3. miesto - Agáta Dašková (6.A)

V kategórii 1B:
1. miesto - Filip Močary (8.A)
2. miesto - Radovan Skaličan (8.A)
3. miesto - Oliver Gábor (8.A)

Juraj Kmeť a Filip Močary postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1. 2018.
Blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole.