Trieda 4.B

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Galánková