Trieda 4.B

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 12

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubomíra Mojžišová