Zápis žiakov do 1. ročníka

Informácie o zápise

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia budúcich prvákov!                                                                      


Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa bude konať v termíne od 20. apríla (pondelok) do 22. apríla (streda) 2020.  V tomto školskom roku pri zápise do 1. ročníka škola postupuje v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo 2020/10610:1–A1030 zverejneným na stránke školy.  Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Elektronická prihláška bude pred uvedeným termínom zápisu zverejnená na webovej stránke školy.
Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania»
Všetky podrobné informácie o spôsobe a priebehu zápisu nájdete v priložených dokumentoch:

Obvod ZŠ J. Hollého Obvod ZŠ J. Hollého
Kritéria zápisu do 1. ročníka 2020/2021 Kritéria zápisu do 1. ročníka 2020/2021
Informácie k zápisu Informácie k zápisu
Vzorový formulár k zápisu Vzorový formulár k zápisu
Čo by mal vedieť budúci prvák? Čo by mal vedieť budúci prvák?
Súbor pracovných listov pre budúcich prvákov Súbor pracovných listov pre budúcich prvákov