Zápis žiakov do 1. ročníka

Informácie o zápise

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, J. HOLLÉHO 696/3, TOPOĽČANY
Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom, že
zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v termíne od 7. apríla 2021 (streda) do 9. apríla 2021 (streda) od 13:00 hod. do 15:30 hod.
V čase od 7. apríla 2021 bude zverejnená na webovej stránke školy elektronická prihláška žiaka do prvého ročníka. V prípade, že nebude možné prihlášku poslať elektronickou formou, môžete si ju vyzdvihnúť v škole a v dňoch zápisu po telefonickom dohodnutí termínu ju vyplnenú a podpísanú oboma zákonnými zástupcami spolu s občianskym preukazom a rodným listom dieťaťa priniesť do školy. 
Zápis bude prebiehať v priestoroch vedenia školy pri dodržaní hygienicko–epidemiologických opatrení. Podrobnejšie informácie k zápisu, kritéria, pokyny a tlačivá budú zverejnené na stránke školy. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 038/5326069.
Webová stránka školy : www.zsholleho.sk                                                                

Školský obvod I. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany Podľa VZN Mesta Topoľčany č.6/2019

Ulice:
Železničiarska, Stummerova, Záhradnícka, Cintorínska, Čsl. armády, Dr. P. Adámiho, Kpt. Jaroša, Kpt. Žalmana, P. Jilemnického, J. Wolkra, Fraňa Kráľa, Jána Kollára, A. Grznára, M. Závodného, Športovcov, Timravy, Streďanská, Krátka, Mieru, Moyzesova, Pavlovova, Dopravná, Pod kalváriou (okrem č. 295 a č. 296), Budovateľská, Cukrovarnícka, Tovarnícka, Inovecká, Jaselská, Skýcovská, Pionierska, Kalinčiakova, Svätoplukova, Puškinova, Mojmírova, Hurbanova, Topoľová, Pílska, Václavská, Vajanského, Komenského, Radlinského, Slov. partizánov, Povstania, Slobody, Odbojárov, 17. novembra, Družby, Krušovská č. d. 1831, Krušovská č. d. 1859, Práznovská cesta
Obec:
Tovarníky pre roč. 1. – 9.

Zoznam pomôcok do 1. ročníka Zoznam pomôcok do 1. ročníka
Kritéria zápisu do 1. ročníka 2021/2022 Kritéria zápisu do 1. ročníka 2021/2022
Informácie k zápisu Informácie k zápisu
Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka Protokol o zápise dieťaťa do 1.ročníka
Žiadosť o zápis dieťaťa ktoré nedovŕšilo 6 r. Žiadosť o zápis dieťaťa ktoré nedovŕšilo 6 r.
Čo by mal vedieť budúci prvák? Čo by mal vedieť budúci prvák?
Súbor pracovných listov pre budúcich prvákov Súbor pracovných listov pre budúcich prvákov