Prvý školský výlet prváčikov

Dňa 16. júna 2017 naši prváčikovia absolvovali svoj prvý školský výlet. Vybrali sa do neďalekého mesta - Nitry. Navštívili bábkové divadlo  - predstavenie s názvom Janko Hraško, poprezerali si krásy námestia a na záver výletu sa odmenili tou najlepšou zmrzlinou.