Technická olympiáda 2018

29. 11. 2018 sa konala v TIS Topoľčany Technická olympiáda. Našu školu reprezentovali títo žiaci:

kategória A:
Šimon Božik, 8. AEmil Stolár, 9. C.
Chlapci získali 2. miesto.

kategória B:
Adam Kostra, 6. B.
Adam získal 4. miesto.

GRATULUJEME!