Prehľad zmlúv 2014

Január

Zmluvy- jedáleň 2013/2014 Zmluvy- jedáleň 2013/2014
Rámcová zmluva na dodanie tovaru- INAMA Rámcová zmluva na dodanie tovaru- INAMA
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Norovce Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Norovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 218/2014- NÚCEM Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 218/2014- NÚCEM
Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany
Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 37860658/NR492 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 37860658/NR492 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podhradie Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podhradie
Dodatok č. 002 k zamestnávateľskej zmluve č. A40817 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov- Tatra banka Dodatok č. 002 k zamestnávateľskej zmluve č. A40817 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov- Tatra banka

Február

Zmluva o výpožičke číslo PV-33/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke číslo PV-33/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o dielo, MZ COLOR- Hazda Zmluva o dielo, MZ COLOR- Hazda
Zmluva o združenej dodávke elektriny R23/2014/83 Zmluva o združenej dodávke elektriny R23/2014/83
Zmluva o výpožičke čislo PV-124/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-124/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke čislo PV-71/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-71/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke čislo PV-72/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-72/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 104003599 Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 104003599

Marec

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ludanice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ludanice
Zmluva o výpožičke číslo PV-244/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke číslo PV-244/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke číslo PV-245/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke číslo PV-245/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke číslo PV-246/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke číslo PV-246/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

Apríl

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nemčice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nemčice
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov od Obce Solčianky Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov od Obce Solčianky
Zmluva o výpožičke čislo PV-381/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-381/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke čislo PV-619/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-619/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke čislo PV-620/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-620/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke čislo PV-621/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-621/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
Zmluva o výpožičke čislo PV-622/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu “Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ Zmluva o výpožičke čislo PV-622/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

 

September

 V danom období neboli ešte zverejnené žiadne zmluvy

Október

 V danom období neboli ešte zverejnené žiadne zmluvy

November

 V danom období neboli ešte zverejnené žiadne zmluvy

December

Rámcová zmluva na dodanie tovaru- umyvadla Rámcová zmluva na dodanie tovaru- umyvadla
Rámcová zmluva na dodanie tovaru- výpočt.technika Rámcová zmluva na dodanie tovaru- výpočt.technika
Rámcová zmluva na dodanie tovaru- kan.potreby Rámcová zmluva na dodanie tovaru- kan.potreby