Prehľad zmlúv 2014

Január

name Zmluvy- jedáleň 2013/2014
name Rámcová zmluva na dodanie tovaru- INAMA
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Norovce
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Tovarníky
name Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 218/2014- NÚCEM
name Organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola Geografickej olympiády pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Topoľčany
name Dodatok č. 4 k zamestnávateľskej zmluve č. 37860658/NR492 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podhradie
name Dodatok č. 002 k zamestnávateľskej zmluve č. A40817 o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov- Tatra banka

Február

name Zmluva o výpožičke číslo PV-33/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o dielo, MZ COLOR- Hazda
name Zmluva o združenej dodávke elektriny R23/2014/83
name Zmluva o výpožičke čislo PV-124/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke čislo PV-71/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke čislo PV-72/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve č. 104003599

Marec

name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ludanice
name Zmluva o výpožičke číslo PV-244/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke číslo PV-245/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke číslo PV-246/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

Apríl

name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nemčice
name Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kuzmice
name Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov od Obce Solčianky
name Zmluva o výpožičke čislo PV-381/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke čislo PV-619/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke čislo PV-620/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke čislo PV-621/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"
name Zmluva o výpožičke čislo PV-622/2014 v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"

 

September

 V danom období neboli ešte zverejnené žiadne zmluvy

Október

 V danom období neboli ešte zverejnené žiadne zmluvy

November

 V danom období neboli ešte zverejnené žiadne zmluvy

December

name Rámcová zmluva na dodanie tovaru- umyvadla
name Rámcová zmluva na dodanie tovaru- výpočt.technika
name Rámcová zmluva na dodanie tovaru- kan.potreby