Trieda 7.A

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 8

Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Bezáková