Trieda 7.A

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 17

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Terlandová