2019

Prehľad objednávok 2019

Január

Zverejnené 10.1.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.1.2019 Zverejnené 10.1.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.1.2019
Zverejnené 20.1.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.1.2019 Zverejnené 20.1.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.1.2019
Zverejnené 31.1.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.1.2019 Zverejnené 31.1.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.1.2019

Február

Zverejnené 10.2.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.2.2019 Zverejnené 10.2.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.2.2019
Zverejnené 20.2.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.2.2019 Zverejnené 20.2.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.2.2019
Zverejnené 28.2.2019 - Objednávky za obdobie 21.-28.2.2019 Zverejnené 28.2.2019 - Objednávky za obdobie 21.-28.2.2019

Marec

Zverejnené 10.3.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.3.2019 Zverejnené 10.3.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.3.2019
Zverejnené 20.3.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.3.2019 Zverejnené 20.3.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.3.2019
Zverejnené 31.3.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.3.2019 Zverejnené 31.3.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.3.2019

Apríl

Zverejnené 10.4.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.4.2019 Zverejnené 10.4.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.4.2019
Zverejnené 20.4.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.4.2019 Zverejnené 20.4.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.4.2019
Zverejnené 30.4.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.4.2019 Zverejnené 30.4.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.4.2019

Máj

Zverejnené 10.5.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.5.2019 Zverejnené 10.5.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.5.2019
Zverejnené 20.5.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.5.2019 Zverejnené 20.5.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.5.2019
Zverejnené 31.5.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.5.2019 Zverejnené 31.5.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.5.2019

Jún

Zverejnené 10.6.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.6.2019 Zverejnené 10.6.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.6.2019
Zverejnené 20.6.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.6.2019 Zverejnené 20.6.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.6.2019
Zverejnené 30.6.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.6.2019 Zverejnené 30.6.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.6.2019

Júl

Zverejnené 10.7.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.7.2019 Zverejnené 10.7.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.7.2019
Zverejnené 20.7.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.7.2019 Zverejnené 20.7.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.7.2019
Zverejnené 31.7.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.7.2019 Zverejnené 31.7.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.7.2019

August

Zverejnené 10.8.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.8.2019 Zverejnené 10.8.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.8.2019
Zverejnené 20.8.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.8.2019 Zverejnené 20.8.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.8.2019
Zverejnené 31.8.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.8.2019 Zverejnené 31.8.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.8.2019

September

Zverejnené 10.9.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.9.2019 Zverejnené 10.9.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.9.2019
Zverejnené 20.9.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.9.2019 Zverejnené 20.9.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.9.2019
Zverejnené 30.9.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.9.2019 Zverejnené 30.9.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.9.2019

Október

Zverejnené 10.10.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.10.2019 Zverejnené 10.10.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.10.2019
Zverejnené 20.10.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.10.2019 Zverejnené 20.10.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.10.2019
Zverejnené 31.10.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.10.2019 Zverejnené 31.10.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.10.2019

November

Zverejnené 10.11.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.11.2019 Zverejnené 10.11.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.11.2019
Zverejnené 20.11.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.11.2019 Zverejnené 20.11.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.11.2019
Zverejnené 30.11.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.11.2019 Zverejnené 30.11.2019 - Objednávky za obdobie 21.-30.11.2019

December

Zverejnené 10.12.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.12.2019 Zverejnené 10.12.2019 - Objednávky za obdobie 1.-10.12.2019
Zverejnené 20.12.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.12.2019 Zverejnené 20.12.2019 - Objednávky za obdobie 11.-20.12.2019
Zverejnené 31.12.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.12.2019 Zverejnené 31.12.2019 - Objednávky za obdobie 21.-31.12.2019