Medzinárodný deň školských knižníc na 1. stupni

Medzinárodný  deň školských knižníc sme si užili s deťmi prvého stupňa netradične. Po návšteve školskej knižnice, kde sme sa dozvedeli o práci knihovničiek, sme sa rozdelili na skupiny a spoločne sme si prečítali Rozprávku o psíčkovi a mačičke – najskôr druháci tretiakom a potom naopak. Krátky kvíz o knihách i zábavné úlohy, ktoré sme vypracovávali v skupinách, preverili naše vedomosti a spríjemnili chvíle strávené s knihou. Tretiaci si vlastnoručne vyrobili záložky do kníh. Štvrtáci zasa čítali tretiakom a skúsili si prácu spisovateľov napísaním vlastného príbehu. Na vlastnej koži precítili aká je to náročná práca.