Deň poľovnící deťom

Keďže mesiac jún je Mesiacom poľovníctva  a topoľčianski poľovníci myslia každoročne aj na osvetu medzi našimi najmenšími obyvateľmi. Pozvali žiakov našej školy na deň  Poľovníci deťom, ktorý bol zároveň ich školským výletom. Zúčastnili sa ho žiaci 3. a 4. ročníkov na Strelnici PZ v Topoľčanoch. Prežili krásny slnečný deň aj v spoločnosti Sokoliarskeho spolku z Bojníc. Tento predviedol prácu s dravcami. Poľovníci  pripravili pre deti množstvo pútavých súťaží , na konci ktorých ich čakali sladké aj vecné odmeny. Pochutili si na pravom guláši z diviny.