Trieda 7.B

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Elena Chudá