Topoľčiansky nočný beh

1. ročník Topoľčianskeho nočného behu sa uskutočnil dňa 22. 9. 2017. Našu základnú školu reprezentovali dva tímy: žiaci 1. – 4. ročníka a kolektív učiteľov. Nadviazali sme na atmosféru úspešného nultého ročníka, ktorý sa konal 16. 9. 2016.