Trieda 3.B

Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 11

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubomíra Mojžišová