Plavecký výcvik

V týždni od 19. februára do 23. februára 2018 sa naši prváci zúčastnili plaveckého výcviku. Počas toho týždňa prváci dokázali, že naozaj patria na našu plaveckú školu a tešíme sa, že mnohí z nich budú plávať i naďalej - či už formou krúžkovej činnosti, alebo ako členovia klubu Piraňa. No a že majú  vodu radi, vidíme aj z fotografií.