Rada školy

Rada školy pracuje v nasledovnom zložení:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:Zástupcovia rodičov:Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Daniela Grossová predseda RŠZuzana DaškováIng. Ida Valachová
Mgr. Daniela Virdzeková podpredseda RŠMgr. Zuzana AšverusováMgr. Vladimír Železník
Mgr. Monika PáleníkováMichal Meluš
Mgr. Katarína AdamíkováMUDr. Ľudovít Teťák
Štatút rady školy Štatút rady školy