Rada školy

Rada školy pracuje v nasledovnom zložení:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:Zástupcovia rodičov:Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Daniela Grossová predseda RŠSilvia VlachynskáAlica ThorpeIng. Ida Valachová
Mgr. Mária Miková RŠMgr. Zuzana AšverusováMgr. Vladimír Železník
Mgr. Monika PáleníkováMichal Meluš
Ing. Ľubomír TeplanskýMUDr. Ľudovít Teťák
Štatút rady školy Štatút rady školy