Rada školy

Rada školy pracuje v nasledovnom zložení:

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:Zástupca nepedagogických zamestnancov školy:Zástupcovia rodičov:Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Daniela Grossová predseda RŠZuzana DaškováIng. Ida Valachová
Mgr. Daniela Virdzeková podpredseda RŠMgr. Zuzana AšverusováMgr. Vladimír Železník
Mgr. Monika PáleníkováMichal Meluš
Mgr. Katarína AdamíkováMUDr. Ľudovít Teťák
name Štatút rady školy