Európsky deň jazykov

V roku 2001 Rada Európy vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, aby podporila rozvoj jazykovej kultúry a vzdelávania vo všetkých krajinách Európskej únie. V celej Európe si v tento deň (26.9.) pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. Aj v našej škole sme si tento deň pripomenuli pomocou rôznych aktivít, kvízov a súťaží, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.  Žiaci sa dozvedeli napríklad i to, že existuje viac ako 6000 jazykov a len v Londýne sa ich používa približne 300.  Vyskúšali si „tongue twisters“ , spoznali najdlhšie slová, ale aj znakovú reč . Tiež si vypočuli  „ahoj“ v mnohých svetových jazykoch, nakreslili vlajky rôznych krajín a už vedia, čo sú to „palindromes“ :-). Tešíme sa opäť o rok.