Trieda 9.A

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 13

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatiana Selecká