Trieda 9.A

Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 19 a dievčat: 8

Triedna učiteľka: Ing. Janka Kúdelová