Svetový deň vody

V roku 1993 vyhlásila Organizácia Spojených národov 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň sa aj naši žiaci oboznamujú s rôznymi témami, ktoré súvisia s ochranou a šetrením vody.
Najmenší žiaci vyrábali plagáty, riešili pracovné listy a samozrejme nechýbali ani súťaže, kde hrala hlavnú úlohu VODA.