Dory - plávanie 1,2

Vedúca krúžku: PaedDr. Tatiana Selecká, Mgr. Daniela Grossová   

Čas krúžku:Plávanie má osobitný význam pre harmonický a správny vývoj detí. Patrí k najzdravším a najpríjemnejším športom. Máloktorý šport tak všestranne rozvíja funkcie ľudského organizmu ako plávanie.

Náplň záujmového krúžku:

  • naučiť  sa pohybovať vo vode,
  • oboznamovať sa s vodným prostredím,
  • žiaci sa učia správnu techniku dýchania a splývania,
  • zdokonaliť plávanie na takú úroveň, aby žiak získal plavecké vedomosti v iných spôsoboch plávania.

Fotogaléria: