Karate 1, 2, 3

Vedúci krúžku: Michal Rusnák
Kontakt: markova.ingrid@gmail.com         

Čas krúžku:
História klubu siaha do 70 rokov minulého storočia. Predchodcom Karate Klubu Topoľčany bol oddiel karate fungujúci pod TJ Lokomotíva Topoľčany.

Karate Klub Topoľčany získal ekonomickú a právnu samostatnosť v roku 1995. Je registrovaný v Západoslovenskom Zväze Karate a v Slovenskom zväze karate. Zakladateľmi klubu sú Ing. Ingrid Marková a Michal Rusnák.

V súčasnosti Karate Klub Topoľčany pôsobí na 1. ZŠ Topoľčany. Organizačne klub vedú zakladatelia Ing. Ingrid Marková a Michal Rusnák. V pozícii trénerov v klube pôsobia Ing. Ingrid Marková, Michal Rusnák a Edo Krajčík. Členovia klubu sa zúčastňujú súťaží organizovaných Západoslovenským zväzom karate, Slovenským zväzom karate a otvorených zahraničných súťaží.


Fotogaléria: