Trieda 1.B

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 15 a dievčat: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Galánková