Imatrikulácie prváčikov

Dňa 6.12.2016 sa uskutočnila slávnostná Imatrikulácia prvákov. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, boli  prváci prijatí medzi žiakov našej školy. Štvrtáci nám pripravili zaujímavý program a žiaci z tanečného krúžku pekné  tanečné vystúpenie. Záverečnou bodkou bol príchod Mikuláša, ktorý odmenil deti sladkými balíčkami a poprial pekné prežitie Vianoc.