Literárno-dejepisná exkurzia do Martina

5. októbra 2017 sa deviataci vybrali na exkurziu do Martina. Navštívili Slovenské národné literárne múzeum, ktoré sa nachádza v prvej  budove Matice slovenskej. Oboznámili sa s históriou nášho národa od Veľkej Moravy, cez stredovek, slovenské národné obrodenie, matičné roky a obdobie literárneho romantizmu a realizmu.  Ich kroky potom  viedli  na Národný cintorín, kde sú hroby a umelecky cenné náhrobníky významných osobností  slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Vedomosti získané na hodinách  literatúry a dejepisu si  tak rozšírili o nové  zaujímavé poznatky.