Kurz ANJ s lektormi z Veľkej Británie


V dňoch 28.1. – 30.1. 2019 sa žiaci 6. - 9.ročníka zúčastnili intenzívneho kurzu anglického jazyka s lektormi z  Veľkej Británie.
Cieľom kurzu bolo zdokonaliť jazykové zručnosti žiakov použitím novej rozsiahlej slovnej zásoby, zároveň zvýšiť sebaistotu žiakov pri rozprávaní o veciach, ktoré sú im blízke a prostredníctvom učiteľov z anglicky hovoriacich krajín spoznať ich kultúru a zvyky. Na konci kurzu žiaci získali certifikát o absolvovaní. Tešíme sa opäť o rok :-)