Topoľčiansky nočný beh 2016

Dňa 16.9. 2016 sa v Topoľčanoch uskutočnil nultý ročník Topoľčianskeho nočného behu. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 bežcov nielen z Topoľčian ale i okolia. Do Topoľčianskeho nočného behu sa zapojili aj učitelia a žiaci našej školy.