Loptové hry

Vedúca krúžku: Mgr. Jana Schwarzová

Čas krúžku:Náplň záujmového krúžku:

  • nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, herných kombinácií a herných systémov a súhra jednotlivých žiačok v samotnej hre v hádzanej,
  • pripraviť žiačky nielen na školskú súťaž v hádzanej, ale využitie krúžku je aj pri ostatných športových hrách ako napríklad v basketbale, vybíjanej....

Fotogaléria: