Krúžky

V školskom roku 2017/2018 môžu naši žiaci navštevovať aj tieto krúžky:

Názov krúžkuVedúci krúžkuPočet žiakov
Angličtina hrou 1Mgr. Veronika Vajnoráková16
Angličtina hrou 2Mgr. Veronika Vajnoráková12
Angličtina jednoducho a rýchloMgr. Veronika Vajnoráková11
Dory-plávanie 1PaedDr. Tatiana Selecká11
Dory-plávanie 2Mgr. Daniela Grossová11
E-twinning, MédiaIng. Slávka Detková11
Hravá slovenčina 1Mgr. Silvia Lauková12
Hravá slovenčina 2Mgr. Jana Pasovská12
Hravo s počítačomMgr. Ľubomíra Mojžišová12
Loptové hry 1Mgr. Jana Schwarzová14
Ľudový tančekMgr. Silvia Lauková12
Malý športovecMgr. Jana Schwarzová13
Shasho 1Mgr. Ľubomíra Mošaťová17
Shasho 2Ing. Slávka Detková18
TanečnicaMgr. Jana Pasovská13
Celkový počet:195
Názov krúžkuVedúci krúžkuPočet žiakov
Florbal 1Jozef Kakula11
Florbal 2Jozef Kakula12
FutbalJozef Kakula15
Karate 1Michal Rusnák13
Karate 2Michal Rusnák12
Karate 3Michal Rusnák13
Celkový počet:76

Zoznam krúžkov