Technická olympiáda 2017

Dňa 30. 11. 2017 sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády.
Adam Kostra (5.A) obsadil 2. miesto v kategórii B.
V kategórii A obsadili Emil Stolár (8.C) a Milan Pavlíček (9.B) pekné 5. miesto.
Ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu školy.