Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 21. mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo fyzikálnej olympiády, kategória G - Archimediáda.
Z našej školy sa olympiády zúčastnili dve súťažné družstvá žiakov siedmeho ročníka:

Družstvo z triedy 7.A:

- Agáta Dašková
- Jakub Kerek
- Martin Macho

Družstvo z triedy 7.C:

- Kristína Kramárová
- Juraj Kmeť
- Lukáš Vatrt


Družstvo zo 7.C triedy sa umiestnilo na druhom mieste. Blahoželáme!

Mgr. Branislav Kapusník