Marec mesiac knihy

Medzi aktivity, ktoré pani učiteľky na 1. stupni robia počas mesiaca marec pre skvalitnenie čítania našich detí, je aj čítanie starších žiakov mladším. Tretiaci čítali prváčikom a štvrtáci zasa druhákom. Pre deti bolo toto čítanie naozaj zaujímavé a veľmi sa im páčilo. Už teraz sa tešíme na to, ako si to o rok zopakujeme. Našu spokojnosť môžete vyčítať aj z tváričiek na našich fotografiách.