Trieda 5.A

Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 3

Triedna učiteľka: Mgr. Lenka Takáčová