Trieda 5.A

Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13

Triedna učiteľka: Mgr. Michal Vaňo