Tanečnica

Vedúca krúžku: Mgr. Jana Pasovská
Kontakt: janapasovska@gmail.com        

Čas krúžku:Náplň záujmového krúžku:

  • cieľom tanečného krúžku Tanečnica je osvojenie si tanečnej pohyblivosti a základov rôznych tanečných štýlov s dôrazom na správne držanie tela, melodické a rytmické cítenie hudby, samostatné spojenie hudby s tancom ako výrazovým a estetickým prostriedkom,
  • zvládnutie tanečných krokov jednotlivých tanečných štýlov.

Fotogaléria: