Zoznam vychovávateliek ŠKD

Mgr. Iveta Galbavá

Vedúca vychovávateľka

Dagmar Hermannová

Vychovávateľka

Martina Lacenová

Vychovávateľka

Beáta Valkovičová

Vychovávateľka

Alena Schwarzová

Vychovávateľka

Ingrid Rubalová

Vychovávateľka

Marianna Pánisová

Vychovávateľka