Krajské kolo v gymnastickom štvorboji žiakov

Ani na krajskom kole sa naši žiaci nestratili a v konkurencii šiestich družstiev vo svojej kategórii získali cenné 3 miesto.