Trieda 6.C

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12


Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Belaňová