Trieda 6.C

Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 13

Triedna učiteľka: Ing. Slávka Detková