Návšteva Tribečského múzea

Spestrením klasickej vyučovacej hodiny techniky, bola pre žiakov našej školy návšteva Tribečského múzea V Topoľčanoch, v ktorom sa dňa 13.9.2016 konala výstava ku Dňu európskeho kultúrneho dedičstva.