Mikuláš na ľade

Ani tento rok na žiakov našej školy Mikuláš nezabudol. Našiel ich dokonca aj na zimnom štadióne, kde tento rok strávili sviatočný deň. Žiaci si tento deň užili, zakorčuľovali si, stretli Mikuláša a pochutnali si na sladkostiach, ktoré im doniesol.