Mikuláš na ľade 2018

Každoročne sa žiaci 2. stupňa v rámci osláv sv. Mikuláša zúčastňujú korčuľovania na zimnom štadióne.
Prekvapenie ich čakalo na školskom dvore. Mikuláš a jeho pomocníci im rozdali sladkú odmenu.