Trieda 2.B

Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13

Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Šatková