Trieda 2.B

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 15

Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Lauková