Trieda 6.B

Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 10

Triedna učiteľka: Mgr. Elena Chudá