Trieda 6.B

Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubomíra Mošaťová