Trieda 6.B

1. Simeon Benko
2. Daniel Bôrik
3. Veronika Bursová
4. Sofia Butinová
5. Sarah Hatalová
6. Adriana Igazová
7. Ivan Jakubík
8. Mário Jankeje
9. Nela Križanová

10. Marcel Krošlák
11. Dominika Kupcová
12. Hanka Martonová
13. Dávid Rapsa
14. Samuel Ševčík
15. Tamara Thorpe
16. Ema Tóthová
17. Sebastián Urminský

Rozvrh hodín: