Komparo 2015

Dňa 12. novembra 2015 si žiaci 8. a 9. ročníka overili svoje doposiaľ získané vedomosti v projekte KOMPARO.  Do tohto projektu sa naša škola každoročne zapája, je to pre žiakov tréning pred oficiálnym testovaním, ktoré čaká deviatakov v marci. Deviataci písali testy z matematiky a zo slovenského jazyka a ôsmaci mali ešte pridané otázky z biológie a geografie a zo všeobecných študijných predpokladov. Od 9. decembra si žiaci môžu na internetovej stránke www.exam.sk pozrieť výsledky testov a zhodnotiť tak svoju úspešnosť. Podrobné výsledky budú do školy odoslané v januári.