Trieda 8.A

Počet žiakov: 27, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 17


Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Terlandová