Trieda 8.A

Počet žiakov: 28, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 14

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatiana Selecká