Trieda 3.A

1. Tamara Atovičová
2. Laura Brňová
3. Ema Budajová
4. Lenka Butinová
5. Francesco D'Auria
6. Tomáš Emila
7. Nelly Gajdošová
8. Liliana Gogová
9. Adam Horník
10. Oliver Jamrich
11. Timea Klčová
12. Hugo Klein
13. Samuel Koran
14. Marko Kvašaj

 

15. Mária Lehutová
16. Nika Michalcová
17. Alexandra Mošaťová
18. Alexandra Opáthová
19. Nella Páleníková
20. Alexej Pavlík
21. Nina Reháková
22. Helena Mária Stolárová
23. Adela Šimunová
24. Timea Tomašovičová
25. Ema Vlnková
26. Ivan Boľf
27. Svetlana Ďatelinková

Rozvrh hodín: