Trieda 3.A

Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Pasovská