Trieda 1.A

Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 6 a dievčat: 14

Triedna učiteľka: Mgr. Jozefína Pokusová