Slávnostné privítanie budúcich prváčikov

Dátum 13.6.2017 bol veľkým dňom pre budúcich prváčikov našej školy. Slávnostne ich privítala pani riaditeľka a predstavila im ich budúce pani učiteľky. Spoločne si pozreli vystúpenie našich šikovných prváčikov, dostali uvítacie listy a malé prekvapenie. Tešíme sa na stretnutie 4. septembra!