Organizácia školského roka

1. polrok

Začiatok: 2. september 2020 (streda)
Koniec: 29. január 2021 (piatok)

2. polrok

Začiatok: 2. február 2021 (utorok)
Koniec: 30. jún 2021 (streda)

Prázdniny

PrázdninyTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné29. október 2020 až 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
Vianočné23. december 2020 až 7. január 20218. január 2021 (piatok)
Polročné1. február 2021 (pondelok)2. február 2021 (utorok)
Jarné1. marec až 5. marec 20218. marec 2021 (pondelok)
Veľkonočné1. apríl až 6. apríl 20217. apríl 2021 (streda)
Letné1. júl až 31. august 20212. september 2021 (štvrtok)