Organizácia školského roka

1. polrok

Začiatok: 2. september 2021 
Koniec: 31. január 2022

2. polrok

Začiatok: 1. február 2022
Koniec: 30. jún 2022 

Prázdniny

PrázdninyTermín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné28. október 2021 až 29. október 2021 2. november 2021
Vianočné23. december 2021 až 7. január 202210. január 2022
Polročné4. február 2022 7. február 2022
Jarné28. február až 4. marec 20227. marec 2022
Veľkonočné14. apríl až 19. apríl 202220. apríl 2022
Letné1. júl až 31. august 20225. september 2022