Noví delfínici

Znovu nadišiel október, sním výročie založenia našej školy/112 rokov/ a pri tejto príležitosti i slávnostné privítanie nových prvákov
do nášho ŠKD „DELFÍNIK“. Zišli sme sa v altánku, kde nás privítala pani vedúca ŠKD . Porozprávala o práci, hrách a spoločnom trávení voľného času po vyučovaní. Pripomenula i to, ako sa má  malý delfínik správať. My sme jej sľúbili, že to budeme dodržiavať . Potom dostal  každý z nás na krk pamätnú medailu. Na záver sme si spolu s druhákmi zaspievali krásnu hymnu našej školy.