Školská jedáleň

Žiadame rodičov, aby stravné za dieťa uhrádzali najneskôr vždy do 25. dňa v mesiaci. V prípade neskorej úhrady treba informovať vedúcu jedálne, inak dieťaťu nebude môcť byť poskytnutá strava.

Vedúca školskej jedálne: Silvia Vlachynská
Kontakt:
  0911 075 826

Informácie školskej jedálne pre stravníkov

UPOZORNENIE!!!
Odhlasuje sa iba cez systém a nie POSLANÍM MAILU na email jedálne. TAKÉTO ODHLÁSENIE JE NEPLATNÉ!!!!!


Vážení stravníci,
naša škola prešla od 1.9.2012 na moderný spôsob riadenia kuchyne aj jedálne t.j. evidencie stravníkov, normovania stravy a odberu stravy. Podstatnou zmenou pre Vás je:

 • vydávanie stravy cez bezkontaktné čipové kľúčenky (náhrada za stravenky)
 • odhlasovanie (prihlasovanie) cez WEB stránku školy.

Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac resp. vybrané dni) automaticky po zdokladovaní úhrady stravného na príslušný mesiac dokladom o zaplatení. Dokladom o zaplatení je potvrdená zloženka, výpis banky pri akejkoľvek forme úhrady stravného.

Odhlásenie , alebo opätovné prihlásenie stravy je možné:

 • v jedálni u vedúcej
 • cez internet z ktoréhokoľvek miesta na zemeguli, ktoré má internetové pripojenie a to nepretržite počas celých 24 hodín.

Odhlásenie, alebo opätovné prihlásenie na nasledujúci deň je povolené vždy len do 14:00 hod. predošlého pracovného dňa.

Postup odhlásenia (opätovného prihlásenia) stravy cez WEB stránku školy

 1. Stravník si vyžiada univerzálne heslo od vedúcej jedálne,
 2. Prihlási sa na internetovú stránku školy,
 3. Vyhľadá odkaz a postupne otvorí „Školskú jedáleň“, „Online prihlasovanie a odhlasovanie stravy“,
 4. Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky bez ľavostranných núl,(napr. 0001 = 1, 0273 = 273),
 5. Do kolónky „heslo „ zadá univerzálne heslo (získané od vedúcej),
 6. Okamžite cez ponuku „Zmena hesla“ si zmení heslo na svoje (osobné) heslo !!!,
 7. Odhlási resp. prihlási stravu, Možné zmeny: - 1-prihláška jedla - 0 (nula) - odhláška a klikne na tlačítko „ Uložiť zmeny“.

 

Postup prihlasovania a odhlasovania po zriadení vstupu:

 1. Prihlási sa na internetovú stránku školy,
 2. Vyhľadá odkaz a postupne otvorí „Školskú jedáleň“, „Online prihlasovanie a odhlasovanie stravy“,
 3. Do kolónky „Kód užívateľa“ zadá číslo svojej čipovej kľúčenky, bez ľavostranných núl,(napr. 0001 = 1, 0273 = 273),
 4. Do kolónky „heslo „ zadá svoje osobné (zmenené ) heslo,
 5. Odhási resp. prihlási stravu, Možné zmeny: - 1-prihláška jedla - 0 (nula) –odhláška) a klikne na tlačítko „ Uložiť zmeny“.

Prihlásenie stravníka cez internetovú stránku školy je umožnené len zaregistrovaným stravníkom s riadne zakúpenou stravou na dané dni určitého mesiaca. Posledné zmeny na nasledujúci deň sú spracovávané predchádzajúci pracovný deň do 14:00 hod. Import a export dát je automatický, zmeny sú registrované do protokolu aplikácie, prípadná reklamácia bude posudzovaná na základe protokolu automaticky vytváraného počítačom.